Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder på Sydfyn

Match-making mellem ledige seniorer og virksomheder på Sydfyn Jobcenter Svendborg og Senior Erhverv Svendborg inviterer til et utraditionelt arrangement for arbejdsgivere og arbejdstagere. Med inspirerende oplæg og mulighed for netværk bliver der sat fokus på arbejdstagere, der er over 50 år og som måske kender de udfordringer, dåbsattesten betyder i jobsøgningen. Mangle på arbejdskraft er…

Pensionsalder, Sen-karriere, Seniortilværelse

      Er det interessant at tale om pensionsalder? Nej, men det kan godt være interessant at tale om, fra hvilket tidspunkt vi kan tildeles folkepension og fra hvilket tidspunkt vi kan begynde at hæve pengene fra vores efterlønsordning. Pensionsalder må så absolut være meget individuelt, alt efter hvad man vil i sin seniortilværelse.…

Strategisk Generations- & Ejerskifte

  Strategisk Generations- & Ejerskifte rådgivning understøtter virksomheden og ejerlederen med at forberede og igangsætte en rettidig ejerskifteproces. GrodtConsult fungere som indledende sparringspartner og matchmaker mellem virksomheden og interessenter, samt brobygger til eksterne samarbejdspartnere. Et gnidningsfrit ejerskifte – i tide – kan være med til at sikre beskæftigelsen i virksomhederne og oven i købet få virksomheden…

Mangler der arbejdskraft i Danmark eller?

Mangler der arbejdskraft i Danmark eller søger vi for snævert? Nu har vi i dag i Nyhederne igen hørt om manglen på kvalificeret arbejdskraft – om det er mangel på de helt rigtige profiler eller om det er ønskerne til profilerne der kan gøres noget ved – kan altid diskuteres. Karsten Dybvad fra Dansk Industri…